Październik 23 2019 07:58:53
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Piękno
· Dieta
· szukam na randkę
· Zmiana mieszkania
· Intrygująca wiedza
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Komenda Miejska Poli...
· Postanowienie Sądu R...
· Ruch Społeczny im. P...
· Złoty słabszy w I kw...
· Składowisko odpadów ...
Ostanie komentarze
Newsy
Bardzo ciekawy artykuł...
[FREE zip] ZAYN Icaru...
[url=http://publish.ly...
[url=https://emaze.me/...
TIKTOK hack 2019 gener...
TIKTOK hack 2019 gener...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
W Włoclawku opozycja o...
jestem pewien ze posło...
marsz emerytów robi Da...
Grażyna Przybylska Wendt
[url]http://www.bibula...
Dziś widać ze PIS się ...
[url]https://l.faceboo...
Oby, panie prezesie, oby.
Gdyby tam zostal to uw...

Artykuły
I już nie zostaną osąd...
realista, Twoje słowa ...
Zrugał nas nieco będąc...
Europa zmierza w stron...
warto pielęgnować pamięć
nieprędko poznamy prawdę
ciekawe czy Kisielińsc...
że obwodnica płocka zo...
zgodnie z pismem min.i...
Sąd Rejonowy w Sochac...

Galeria
powiadomic
ORMO wiecznie zywe
fajna laska z tej blon...
[url]http://wpolityce....
tym kapelanom II S nie...
kwiatonosz
ciekawe choroby kaczyń...
to tak jak gra w tusko...
Świetna była ta bajka,...
was? przecież ty jeste...
Najczęściej...
...czytane newsy:
Powitanie ministra Ziobro w Płocku
Zaproszenie na uroczystości
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Przasnyszu
Chwila bez polityki, czyli jazda "bez trzymanki"
SKANDAL! CENZURA POLITYCZNA W DZIENNIKU.PL
30 lat temu. "Prawda o płockiej Solidarności"
Wniosek o pozbawienie honorowego obywatelstwa miasta Płocka
Podziękowania
Uciekać przed kryzysem
93 rocznica odzyskania niepodległości w Płocku


...czytane artykuły:
Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku
Marek Martynowski: Zanim zagłosujesz poznaj mnie i moje poglądy
Forum Młodych PiS w Płocku
Klub GP w Płocku
Apel do radnych
Składowisko odpadów w Rachocinie do zamknięcia?
Złoty słabszy w I kwartale nie tylko od euro, ale i walut regionu
Komenda Miejska Policji w Plocku-odpowiedź
Państwo bez głowy


...oglądane fotki:
p1000098.jpg
zyrardow4_1.jpg
758cb69f3fd1b0a4c2b4abb8bcd3fa85.jpg
32e013d208bd4ab872c69543bdd1041f.jpg
msza10.jpg
msza2.jpg
adsc06958.jpg
terlikowski2.jpg
img_0037.jpg
9_2.jpg

Polub nas na Facebook i poleć stronę znajomym!
Zobacz także
· Płocczanie Bohaterom
· Płocczanie na pogrzebie "Inki" i "Zagończyka"
· Płocczanie na rocznicy katastrofy smoleńskiej
· Płocczanie pamiętają o rocznicy zamachu stanu
· "1914 - 1939 - 1944 - 1989 Płocczanie dla Niepodległej"
· Zawieszenie postępowania ws. obrażania uczuć religijnych. "Nieznani" sprawcy dalej nieznani. Ustalenie adresu IP zbyt skomplikowane dla płockiej prokuratury?
· Płocczanie w drodze i na Marszu Niepodległości 2012
· Płocczanie na Marszu Niepodległości w Warszawie
· Płocczanie na marszu w obronie TV Trwam i wolności słowa; Warszawa 21.04.2012
· Chwila bez polityki: Gdzie znani płocczanie chodzili na randki
· PiS przeciw podnoszeniu wieku emerytalnego
· Płocczanie znani i nieznani: Wacław Aleksander Lachman
· Płocczanie znani i nieznani: Władysław Broniewski
· Znani i nieznani płocczanie
· Płocczanie znani i nieznani: rodzina Płoskich
Płocczanie znani i nieznani w XX wieku
Płock


13 czerwca 1931 roku w liście pasterskim z okazji 50- tej rocznicy kapłaństwa tak pisał, „nowy okres czasu, w którym żyjemy i który rozpoczynamy, ma charakter społeczny. Odbudowa Kościoła Chrystusowego w tym głównie kierunku dziś pójść powinna. Na ten obowiązek katolicki wskazuje Namiestnik Chrystusowy na ziemi, tego chce od nas Pan Bóg. Społeczna praca, w imię Boga podjęta i prowadzona, wprowadzi Chrystusa do społeczeństwa naszego”.
Nowowiejski wydawał też pisma mniejszej rangi, okolicznościowe odezwy i okólniki, które ukazywały sytuację. Zawsze na pierwszym planie widział rodzinę. Ubogim i bezrobotnym doradzał cierpliwsze znoszenie niedostatków. Podstawy takiego nauczania zawarł w oryginalnej, aczkolwiek nieco jednostronnej, interpretacji stosunku pracy ludzkiej do cierpienia, gdy mówił: „niechaj umysły i serca swoje wznoszą często do Ukrzyżowanego, bo przecież zajęcie i pracę słusznie uważa się za największe wartości życiowe, to jednak zbawienie ludzkości zawdzięczamy miłości cierpiącego Chrystusa. Niech więc w tej myśli, znajdują najpewniejszą pociechę, że przyjmując po chrześcijańsku trudności i cierpienia, najskuteczniej przyczyniają się do tego, by wcześniej wróciły czasy po pokoju i miłosierdzia”.
8 grudnia mija 101 rocznica wyniesienia Go na biskupstwo płockie , więc trzeba by o tej barwnej postaci mówić, pisać.
Czasy w których żył x Abp były nie tylko ciężkie materialnie, ale też trudne do prowadzenia jakiejkolwiek pracy duszpasterskiej. Sprawy społeczne były dla biskupa Nowowiejskiego bardzo ważne. Pilnie śledził prace duchowieństwa katolickiego za granicą, zwłaszcza we Francji, sprowadzając stamtąd odpowiednie czasopisma i książki. Zawsze ksiądz biskup uważał, że kwestia społeczna czy robotnicza musi się łączyć z wychowaniem religijnym czy ogólnoludzkim. Jeszcze jako rektor seminarium pod koniec XIX wieku sprowadził do Płocka z Warszawy Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, aby z nimi założyć zakład pod wezwaniem Anioła Stróża dla upadłych dziewcząt. Nauczanie księdza arcybiskupa można by podzielić na kilka okresów. Pierwszy to okres do 1909 roku, (gdyż faktycznie objął urzędowanie 10 stycznia) czyli do czasu objęcia biskupstwa w Płocku. Drugi, to okres budowania myśli społecznej do kryzysu. A trzeci to okres przed wybuchem II Wojny Światowej.
W pierwszym okresie, sprowadził siostry miłosierdzia i założył pismo dla ludzi świeckich „Mazur”, od 1906 roku był to organ Związku Katolickiego.
W Płocku podobnie jak w innych miastach Królestwa Polskiego, pod koniec 1904 roku notujemy wzrost wrzenia rewolucyjnego. Bezpośrednią przyczyną tego jest ogłoszona w październiku 1904 roku nowa mobilizacja do wojska w związku z wojną rosyjsko- japońską. Pomimo upadku rewolucji 1905 -1907 roku klasa robotnicza Płocka wywalczyła sobie podwyżkę wynagrodzenia, skrócenia dnia roboczego średnio o godzinę. Społeczeństwo płockie mogło korzystać z prawa tworzenia organizacji w dziedzinie oświaty i kultury. Wydarzenia płockie w dniach rewolucji łączyły się z narastającym antyklerykalizmem wśród biedoty miasta i mieszkańców wsi płockiej. Antyklerykalizm doprowadził w Płocku do powstania mariawityzmu, który zerwał z kościołem rzymsko- katolickim w 1906 roku. „Czerwony Sztandar”, organ SDKPiL, widział w ruchu mariawickim przede wszystkim protest przeciwko wyzyskowi kościelnemu. Był to również protest przeciwko współdziałaniu kleru z klasami posiadającymi przeciwko rewolucji 1905 roku. To była tylko propaganda sił lewicowych.
Lata I Wojny Światowej i Rewolucji Październikowej następowało dalsze pogarszanie się położenia materialnego ludności Płocka.
Wojna światowa wyłaniała nowe, inne potrzeby. Stale aktualna była sprawa opieki nad ludnością. Duchowieństwo diecezji z biskupem na czele czynne się angażowało w różne inicjatywy społeczne. W 1914 roku powołał Komitet Obywatelski miasta Płocka, którego prezesem został ksiądz prałat Ignacy Lasocki. Opieką nad dziećmi pozbawionymi niejednokrotnie domu i rodziny spoczęła w ręku księdza kanonika Stanisława Figielskiego. Domem opieki nad dziećmi kierowały w Płocku Służki Marii. Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności prowadziło w Płocku również ochronkę dla dzieci kierowaną przez siostry szarytki i przytułek dla starców. W pierwszych latach niepodległości ożywiła się też katolicka działalność społeczna w diecezji. W dniu 6 II 1919 roku, na zjeździe delegatów dekanalnych, powołano Sekretariat Diecezjalny dla Spraw Społecznych a już w nr 1. z 1920 roku zamieszczono regulamin tego Sekretariatu. Stwierdzano w paragrafie 1., iż „Praca społeczna na zasadach Chrystusowych oparta winna być przez duchowieństwo diecezji płockiej popierana, inicjowana, a nawet prowadzona.
Biskup płocki podkreślał, że bieda ma charakter odstępstwa od Boga i nadprzyrodzonych zasad wszczepionych przez Boga. Tak pisał w liście pasterskim z 1932 roku: „ludzkość nie pamięta takiej biedy i takiej niewiary, aby otwarcie przeciwko Bogu się buntował i wprost walczył z Bogiem, jak to czynią dzisiejsi bezbożnicy”, pisał w liście pasterskim z sprawie kryzysu lat 30 – tych. Odejście ludzi i społeczeństw od praw Bożych a kryzysem ekonomiczno-społecznym zachodzi ścisła zależność mówił biskup. Odwołuje się biskup, do analogii duszy i ciała, które rozpada się i znika bez duszy, tak jak rozpadają się i zanikają dobra materialne bez dóbr duchowych i przestrzegania praw Boskich.
Dalej nawiązanie do analogii z upadkiem Adama, gdzie „ludzie zbuntowa1i się przeciwko swemu Stwórcy, który dał świat do ich użytku, a zarazem wskazał te prawa, które mi się rządzić powinno, czerpiąc zeń korzyści, należy przeto wrócić do Boga, a prawo boże przy korzystaniu z dóbr tego świata wiernie zachowywać.”
A w Kazaniu na Górze wzywa arcypasterz słowami Jezusa Chrystusa: „Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33). W tym właśnie aspekcie, zachęcając pracujących do włączenia się w działalność zrzeszeń katolickich, Arcybiskup pisał (...) - szukajcie najprzód Królestwa Bożego i jego sprawiedliwość a doczekacie się z pewnością i tej reszty, tj. polepszenia swojego bytu.
Zdaniem arcybiskupa Nowowiejskiego, to trzy współczesne zjawiska doprowadziły do rozpadu owej zależności i kryzysu gospodarczego.
Głównym był komunizm. Stosunek arcybiskupa Nowowiejskiego do ideologii komunistycznej był zdecydowanie negatywny. Już w 1918 roku określił przyczynę jaką był deklarowany przez system ateizm, a następnie jego stosunek do kwestii społecznej. „Zupełna równość między ludźmi jest niemożliwa. Równi wprawdzie jesteśmy wobec Boga. Równi powinniśmy być wobec prawa. Jednak jest i być musi pewnego rodzaju nierówność. jedni są zdolniejsi, pilniejsi, pełni sił i zdrowia, inni znów mniej zdolni, słabsi i chorzy. I tej nierówności żadne wysiłki ludzkie skasować nie są w stanie. Z niej zaś rodzi się i powstaje nierówność społeczna. (...) Błądzą więc ci, co obiecują raj na ziemi”.
Sprzeciw budziło zaprowadzanie tzw. równości społecznej drogą likwidacji własności prywatnej. Wedle Pasterza płockiego, „własność prywatna - jest rzeczą świętą, a jej znoszenie przeciwne jest naturze człowieka i pogorszyłoby tylko los ludzi pracujących”. W liście pasterskim z 11 II 1918 roku wymienia biskup szereg klęsk i wynaturzeń, które dokonały się na Wschodzie po rewolucji październikowej. Jako główny powód tego stanu rzeczy upatrywał w zniesieniu prywatnej własności ziemi, która jest zagwarantowana tak przez prawo Boskie jak i wszelki zdrowy rozsądek. Poważnym niebezpieczeństwem dla klasy społecznej w ideologii marksizmu Nowowiejski upatrywał w walce klas. W liście poświęconym kryzysowi gospodarczemu (8 XI 1932 r.) Pasterz płocki pisał: „Wszyscy głębiej i dalej patrzący dziś wiedzą, że nie wydźwignie nas z tego stanu socjalizm, który wprowadzając okrutną zasadę walki klas, sam się przyczynił, żeśmy doszli do tego”. Jeszcze ostrzejszy zarzut spotyka się w Liście o miłosierdziu chrześcijańskim (9 X 1933 roku), „aby wprowadzić walkę klas zamiast miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości, która jest nie tylko źródłem widomego kryzysu społeczno – gospodarczego, ale wywołała skutki, których ludzie nie uświadamiają sobie, mianowicie ,,zawarła serca na niedolę bliźnich”.
Obok krytyki, pojawiają się czasem zwroty obiegowe jak „bolszewickie sekciarstwo” i stwierdzenia uproszczone; np. że socjaliści chcą tylko, by robotnik zaspokoił potrzeby ciała, albo, że komuniści twierdzą, iż kochają cały świat, a „najbliższych prześladują i zabijają, rodziny swej nie kochają; znać nie chcą i porzucają mąż - żonę, żona - męża, rodzice - dzieci, a dzieci rodziców? Pasterz płocki ostrzegał w ten sposób przed niebezpieczeństwami grożącymi katolickiej Polsce ze strony tej ideologii, która zapanowała w Rosji Radzieckiej.
Drugim zjawiskiem, które zakłóciło ustanowiony przez Boga porządek życia społecznego był - według arcybiskupa Nowowiejskiego – kapitalizm, „nie wyciągnie nas i drugi winowajca - kapitalizm, który nagromadził w rękach jednych zbyt wiele kapitału, a serce zamknął na biedę drugich. Równomierną odpowiedzialność obydwu systemów podkreśla fakt zastosowania tak w odniesieniu do komunistycznej doktryny walki klas, jak i w odniesieniu do zjawiska indywidualnej koncepcji kapitału w kapitalizmie, tj. wobec dwu największych nieprawidłowości ekonomiczno - społecznych tych dwu ideologii.
Arcybiskup wymienia 4 skutki nieprawidłowego funkcjonowania kapitalizmu. Po pierwsze, krzywda i wyzysk pracowników przez niegodnych pracodawców, którzy nazywają się chrześcijanami. Niesumienne wykonywanie obowiązków przez okradanych i wyzutych z wiary pracowników. Lekkomyślne trwonienie zasobów materialnych i okradanie mocodawców. Nędza i bezrobocie, strajki, fa1e nienawiści społecznej i głodu. Ostatnim zjawiskiem to konsumpcjonizm, którego skutkiem stało się zakłócenie harmonii porządku stworzenia i kryzys gospodarczy.
Choć arcybiskup Nowowiejski tego terminu nie używał, to nawiązywał do samej postawy, „nie wydźwignie nas również coraz większe uganianie się jedynie za dobrami materialnymi z zapomnieniem o wyższych dobrach, o dobrach Bożych”. Wyjście znajduje pasterz płocki tylko w powrocie do Ewangelii Chrystusowej i Jego przesłaniu miłości miłosiernej oraz w przyjęciu i zastosowaniu społecznej nauki papieży Leona XII i Piusa XI.
Żywa była zawsze troska o problematykę społeczną biskupa płockiego. Trwając w ścisłej łączności z magisterium papieskim, arcypasterz rozwijał własny model pasterskiej teologii społecznej. U jego źródeł znalazły się elementy teologiczne: jasne postrzeganie jednostek i społeczeństw do Boga a sytuacją społeczno- ekonomiczną, połączenie pomiędzy miłosierdziem Bożym a miłosierdziem jednostkowym i społecznym. Jednak priorytet miłosierdzia jest przed sprawiedliwością oraz zasada synowskiej odpowiedzialności wobec Boga w procesie podporządkowania natury i organizacji życia społecznego. Faktem jest, że biskup płocki koncentrował się głównie na stwórczym aspekcie tej teologii, nie dostrzegając potencjału społecznego protestu i wyzwolenia. W swoim nauczaniu Pasterz płocki nie podjął także takich wątków nauczania Leona XIII czy Piusa XI, jak np. wezwania do antyliberalistycznej polityki społecznej państwa i stosowania zasady pomocniczości.
Katolicka myśl społeczna arcybiskupa jest przystępniejsza od wykładni encyklik, a przez to bardziej radykalna. Również napiętnowanie krzywdy i niesprawiedliwości jest w listach pasterskich ważniejsze, a żądanie płacy rodzinnej bardziej stanowcze. Przede wszystkim jednak arcybiskup Nowowiejski był jednym z prekursorów pojmowania miłosierdzia jako istotnego prawa i zobowiązania społecznego. Jego urzeczywistnienia domagał się zwłaszcza od Kościoła, nieustannie apelując o miłosierdzie zorganizowane.
To tylko jedna część działalności arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W II częsci chciałbym napisać o jego bohaterstwie w czasie II wojny światowej.
AddThis:

Komentarze
#1 | radek dnia grudzień 07 2009 13:34:17
Bardzo wazna i cenna inicjatywa, o wielu bohaterach, męczennikach, działaczach społecznych nawet nie wiemy
trzeba dotrzeć do ludzi starych, oni wiele moga powiedzieć,
wielu zna ludzi wartych pamięci i w ten sposób powstanie poczet
ludzi juz zapomnianych a o których winniśmy wiedzieć i pamiętać,niechby to był nawet na razie poczet wirtualny,pzdr.
#2 | :-) czasem :-/ dnia grudzień 07 2009 16:01:05
Dziękuję panie Mariuszu za ten tekst.
Wciąż za mało znamy Błogosławionego Ordynariusza Płockiego. Wciąż za rzadko przypominamy sobie o tym wielkim Płocczaninie.
Ilu z nas posiada w swojej biblioteczce dzieła Antoniego Juliana? Ilu z nas zapisało się na subskrypcję jego dzieł?
Jak często składamy kwiaty czy zapalmy świeczkę pod jego pomnikiem? Jak często modlimy się ułożoną litanią ku jego czci? Jak często wzdychamy ku Niebu prosząc o wstawiennictwo błogosławionych biskupów męczenników o mądrość dla pasterzy i całego duchowieństwa naszej diecezji?
#3 | kebab dnia grudzień 07 2009 16:03:56
w ogóle, nie każdy odczuwa taka potrzebę
#4 | kwisniewski dnia grudzień 07 2009 16:08:54
Warto pomyśleć więc o nowej podstronie by nie szukać w setkach tekstów . Podstrona już ma nazwę:Płocczanie znani i nieznani w XX wieku
#5 | @ kebab dnia grudzień 07 2009 16:38:27
Nie którzy nie odczuwają nawet potrzeby wypróżniania się w miejscu odosobnienia, ubikacji. Tylko po co o tym gadać? Prawicowcy to z definicji ludzie na pewnym poziomie.
#6 | kebab dnia grudzień 07 2009 16:41:41
a kto powiedział, że ja prawicowiec, Boże broń, tfu...
#7 | Adwentowo dnia grudzień 07 2009 20:09:04
Czekam na część III, która powinna dotyczyć monografii historycznej naszego miasta oraz opus vitae, Arcybiskupa czyli "Wykład liturgii Kościoła Katolickiego".

Zapraszam na: http://www.nowowi...
#8 | !!! dnia grudzień 07 2009 21:59:31
Najwybitniejszy polski liturgista wszechczasów! I jeden z ważniejszych w Europie
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dzisiaj imieniny obchodzą
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward
Google +1
Tweetnij nas!
Kanały RSS
Patriotyczna nuta
Play
Radio - TV
  • TV Trwam
  • Radio Maryja
  • Niepoprawne RadioPL
  • Radio Wnet
  • Katolickie Radio Płock
  • Polskie Radio Armii Krajowej "Jutrzenka"
Najnowszy album
· ZO 2016
· Zobacz całą galerie
Losowa fotka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 308
· Najnowszy użytkownik: obogano
Średni ruch dzienny
Odwiedziło ogółem : 25454076
Strona działa od 4206 dni
6051 odwiedzających dziennie
25,454,076 unikalne wizyty