Lipiec 22 2019 18:10:47
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Piękno
· Dieta
· szukam na randkę
· Zmiana mieszkania
· Intrygująca wiedza
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Komenda Miejska Poli...
· Postanowienie Sądu R...
· Ruch Społeczny im. P...
· Złoty słabszy w I kw...
· Składowisko odpadów ...
Ostanie komentarze
Newsy
Bardzo ciekawy artykuł...
[FREE zip] ZAYN Icaru...
[url=http://publish.ly...
[url=https://emaze.me/...
TIKTOK hack 2019 gener...
TIKTOK hack 2019 gener...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
W Włoclawku opozycja o...
jestem pewien ze posło...
marsz emerytów robi Da...
Grażyna Przybylska Wendt
[url]http://www.bibula...
Dziś widać ze PIS się ...
[url]https://l.faceboo...
Oby, panie prezesie, oby.
Gdyby tam zostal to uw...

Artykuły
I już nie zostaną osąd...
realista, Twoje słowa ...
Zrugał nas nieco będąc...
Europa zmierza w stron...
warto pielęgnować pamięć
nieprędko poznamy prawdę
ciekawe czy Kisielińsc...
że obwodnica płocka zo...
zgodnie z pismem min.i...
Sąd Rejonowy w Sochac...

Galeria
powiadomic
ORMO wiecznie zywe
fajna laska z tej blon...
[url]http://wpolityce....
tym kapelanom II S nie...
kwiatonosz
ciekawe choroby kaczyń...
to tak jak gra w tusko...
Świetna była ta bajka,...
was? przecież ty jeste...
Najczęściej...
...czytane newsy:
Powitanie ministra Ziobro w Płocku
Zaproszenie na uroczystości
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Przasnyszu
Chwila bez polityki, czyli jazda "bez trzymanki"
SKANDAL! CENZURA POLITYCZNA W DZIENNIKU.PL
30 lat temu. "Prawda o płockiej Solidarności"
Wniosek o pozbawienie honorowego obywatelstwa miasta Płocka
Podziękowania
Uciekać przed kryzysem
93 rocznica odzyskania niepodległości w Płocku


...czytane artykuły:
Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku
Marek Martynowski: Zanim zagłosujesz poznaj mnie i moje poglądy
Forum Młodych PiS w Płocku
Klub GP w Płocku
Składowisko odpadów w Rachocinie do zamknięcia?
Apel do radnych
Złoty słabszy w I kwartale nie tylko od euro, ale i walut regionu
Komenda Miejska Policji w Plocku-odpowiedź
Państwo bez głowy


...oglądane fotki:
p1000098.jpg
zyrardow4_1.jpg
758cb69f3fd1b0a4c2b4abb8bcd3fa85.jpg
32e013d208bd4ab872c69543bdd1041f.jpg
msza10.jpg
msza2.jpg
adsc06958.jpg
terlikowski2.jpg
img_0037.jpg
9_2.jpg

Polub nas na Facebook i poleć stronę znajomym!
Zobacz także
· Nowy kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
· Wybory na prezydenta. Zasadą brak zaufania
· Masz ważny dowód? Jeśli nie, zapłacisz 5 tys. zł. Brak oddawczej skrzynki pocztowej? Kara 10 tys. zł
· Prezent na Święta od senatorów PO. Za brak oddawczej skrzynki pocztowej, kara 10 tys. zł.
· Bronisław Wildstein: Dla Polski zagrożeniem jest brak silnej tożsamości
· Bronisław Wildstein o decyzji sądu, który wysyła lidera opozycji do psychiatry. "Dezawuowanie i poniżanie"
· Prezydent Komorowski odznaczył zasłużonych dla transformacji. Wygląda na to, że poza środowiskiem UD/UW zasłużonych brak
· RIO: Uchwały Urzędu Marszałkowskiego sprzeczne z prawem
· Składowisko odpadów w Rachocinie do zamknięcia?
· Spacer po meandrach rządowych decyzji
· Płocka "Solidarność" na bruk - brak dobrej woli Zarządu Województwa Mazowieckiego
· Komisja pozwała Polske za brak działań antypowodziowych
· Prof. Żaryn: Brak nam dziś autorytetów. Musimy pielęgnować pamięć o kard. Wyszyńskim
· Brak eksperymentów ma spowodować dynamizm całej partii
· KOMOROWSKI NIE PRZESZKADZA, A REFORM BRAK
Brak decyzji Urzędu Marszałkowskiego ws. wysypiska odpadów w Rachocinie
Pn. Mazowsze

źródło: plockaprawica.net/Marek Martynowski

Wczoraj (4.04) dostałem odpowiedź na swoją interpelację złożoną 4 marca 2011r. Pomijając fakt, odpowiedzi po czasie (według regulaminu 21 dni) chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że Urząd Marszałkowski właściwie umywa ręce i z powodu braku środków, które powinny pochodzić z budżetu państwa składowiska odpadów w Rachocinie nie zamknie.

Brak testów zgodności odpadów kierowanych na składowisko, brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, brak odgazowywania na kwaterze nr 2 to tylko część z wniosków po kontroli jaką przeprowadził na terenie składowiska odpadów w Rachocinie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie z delegaturą w Płocku.

Pomimo tak wielu zaniedbań, okoliczni mieszkańcy wysypiska muszą uzbroić się w cierpliwość przynajmniej do końca maja b.r. - taki termin (3 miesiące) dał WIOŚ w wezwaniu do zaniechania naruszeń.

No cóż, będę czekał. A mieszkańcy? W całej tej machinie biurokracji są z pewnością załamani brakiem egzekwowania prawa.

----------------------------------------------------------------------------------------------Warszawa 25 marca 2011 r.
PŚA/.0003.2.1.2011. AT
Nr Kanc: 54503

Pan
MAREK MARTYNOWSKI
Radny Województwa Mazowieckiego


Odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 3 marca 2011 r. uprzejmie informuję, co następuje.
Dnia 18 stycznia 2011r., wpłynęło do tut. Urzędu pismo znak: PL-IN.aw.4153/556/36/10/11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Delegatura w Płocku o ustaleniach kontroli przeprowadzonej na terenie składowiska odpadów w miejscowości Rachocin gm. Sierpc, z którego wynikało m.in., iż:
• kwatera II składowiska nie jest wyposażona w instalację do zagospodarowania gazu składowiskowego i nie posiada studni odgazowujących;
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu nie posiada wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
• brak jest właściwej struktury szaty roślinnej w pasie zieleni;
• zarządzający składowiskiem nie posiada testów zgodności odpadów kierowanych na składowisko.
W ww. piśmie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie wspomina o nieprzekazywaniu wyników pomiaru hałasu, niemniej jednak obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) i zgadzam się, że powinien być realizowany przez zarządzającego składowiskiem.
Po zapoznaniu się z pismem WIOŚ, w dniu 21 lutego 2011r. tut. organ pismem znak PŚA//AT/7600.14-4/08 wezwał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do usunięcia naruszeń, o których mowa w piśmie w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania, informując jednocześnie zarządzającego składowiskiem, o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu. Zakład został poinformowany, że w celu uzyskania ww. pozwolenia należy złożyć wniosek, sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).
Niezastosowania się do zapisów wezwania, zgodnie z art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia zintegrowanego, bez którego taki obiekt, jak przedmiotowe składowisko odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25000 ton nie powinien być eksploatowany.
Odnosząc się do kwestii zamknięcia składowiska, przepisy prawa wprowadzają dwa warianty.
Zgodnie z Art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego organu, w tym przypadku marszałka województwa.
Zgodę, o której mowa powyżej, wydaje się na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, który w przypadku przedmiotowego składowiska nie został złożony. Zgodnie z Art. 54b ww ustawy, w przypadku gdy:
• składowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełniają wymogów technicznych lub formalnych określonych przepisami prawa lub
• w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, lub
• określona w decyzjach administracyjnych pojemność składowiska odpadów została zapełniona - a zarządzający składowiskiem nie wystąpił z wnioskiem o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części - marszałek województwa wykonuje ekspertyzę.

Na podstawie ekspertyzy, wydawana jest decyzja o zamknięciu składowiska odpadów.
Pragnę podkreślić, że zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) zadania samorządu województwa, o których mowa w ustawie o odpadach, z wyjątkiem spraw, o których mowa w rozdziale 3 oraz spraw, o których mowa w art. 16b, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wobec powyższego środki na wykonanie ekspertyz, na podstawie których będą wydawane decyzje o zamknięciu z urzędu składowisk, powinny pochodzić z budżetu państwa. W myśl art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Samorząd Województwa Mazowieckiego wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie środków na ww. cel, ale do dnia dzisiejszego niezbędne kwoty nie zostały przekazane. Ponieważ zamykanie z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymogów prawa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, Samorząd Województwa Mazowieckiego nie ma możliwości finansowania ich realizacji ze środków własnych.
Do czasu wyznaczonego w wezwaniu do zaniechania naruszeń i złożenia stosownych wyjaśnień przez zarządzającego obiektem brak jest podstaw aby jednoznacznie stwierdzić konieczność cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia zintegrowanego i zamknięcia składowiska. Na dzień dzisiejszy, z całą pewnością konieczne jest zamknięcie kwatery I.
Zarządzający składowiskiem został poinformowany iż zgodnie z §16 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy eksploatacji i zamknięcia składowisk, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz.U. nr 61, poz. 549, z póżn. zm.), eksploatację następnej kwatery można rozpocząć po uzyskaniu zgody na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów, w związku czym należy się spodziewać że w terminie określonym w wezwaniu złożony zostanie stosowny wniosek.
Odnosząc się do obowiązku określonego w Art. 79c ust. 3 ustawy, o odpadach, dotyczącego kary za niewywiązywanie się z obowiązku wykonywania testów zgodności stwierdzić należy, że brak testów, wynika z oświadczenia wytwórcy odpadów, przyjętego przez zarządzającego składowiskiem, który podpierając się stosownymi przepisami wykazuje brak konieczności ich przedłożenia. Twierdzenie to poparte jest stosowną interpretacją Ministerstwa Gospodarki. Sprawa ta będzie jednak dokładanie analizowania w momencie uzyskania stosownych wyjaśnień od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, do których przedłożenia został zobowiązany w wezwaniu z dnia 21 lutego 2011 r.
Reasumując, uprzejmie informuję że wszelkie decyzje w sprawie dalszego funkcjonowania przedmiotowego składowiska zostaną podjęte po upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zaniechania naruszeń.


Adam Struzik

AddThis:

Komentarze
#1 | o kurde dnia kwiecień 05 2011 15:31:15
ilość przestępstw zwiazanych z budowa i eksploatacją tego wysypiska przekracza wszelkie swiatowe normy
#2 | zz dnia kwiecień 05 2011 15:37:04
ilość przestępstw zwiazanych z budowa i eksploatacją tego wysypiska przekracza wszelkie swiatowe normy


najgorsze jest to ze nikt sie tym nie przejmuje. um w warszawie ma to w d..., wojewoda zaslania sie brakiem kasy a mieszkancy walcza ze szczurami - jak opisal to express plocki.
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dzisiaj imieniny obchodzą
Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena
Google +1
Tweetnij nas!
Kanały RSS
Patriotyczna nuta
Play
Radio - TV
  • TV Trwam
  • Radio Maryja
  • Niepoprawne RadioPL
  • Radio Wnet
  • Katolickie Radio Płock
  • Polskie Radio Armii Krajowej "Jutrzenka"
Najnowszy album
· ZO 2016
· Zobacz całą galerie
Losowa fotka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 308
· Najnowszy użytkownik: obogano
Średni ruch dzienny
Odwiedziło ogółem : 25033771
Strona działa od 4113 dni
6086 odwiedzających dziennie
25,033,771 unikalne wizyty