Październik 16 2019 09:06:06
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Piękno
· Dieta
· szukam na randkę
· Zmiana mieszkania
· Intrygująca wiedza
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Komenda Miejska Poli...
· Postanowienie Sądu R...
· Ruch Społeczny im. P...
· Złoty słabszy w I kw...
· Składowisko odpadów ...
Ostanie komentarze
Newsy
Bardzo ciekawy artykuł...
[FREE zip] ZAYN Icaru...
[url=http://publish.ly...
[url=https://emaze.me/...
TIKTOK hack 2019 gener...
TIKTOK hack 2019 gener...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
W Włoclawku opozycja o...
jestem pewien ze posło...
marsz emerytów robi Da...
Grażyna Przybylska Wendt
[url]http://www.bibula...
Dziś widać ze PIS się ...
[url]https://l.faceboo...
Oby, panie prezesie, oby.
Gdyby tam zostal to uw...

Artykuły
I już nie zostaną osąd...
realista, Twoje słowa ...
Zrugał nas nieco będąc...
Europa zmierza w stron...
warto pielęgnować pamięć
nieprędko poznamy prawdę
ciekawe czy Kisielińsc...
że obwodnica płocka zo...
zgodnie z pismem min.i...
Sąd Rejonowy w Sochac...

Galeria
powiadomic
ORMO wiecznie zywe
fajna laska z tej blon...
[url]http://wpolityce....
tym kapelanom II S nie...
kwiatonosz
ciekawe choroby kaczyń...
to tak jak gra w tusko...
Świetna była ta bajka,...
was? przecież ty jeste...
Najczęściej...
...czytane newsy:
Powitanie ministra Ziobro w Płocku
Zaproszenie na uroczystości
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Przasnyszu
Chwila bez polityki, czyli jazda "bez trzymanki"
SKANDAL! CENZURA POLITYCZNA W DZIENNIKU.PL
30 lat temu. "Prawda o płockiej Solidarności"
Wniosek o pozbawienie honorowego obywatelstwa miasta Płocka
Podziękowania
Uciekać przed kryzysem
93 rocznica odzyskania niepodległości w Płocku


...czytane artykuły:
Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku
Marek Martynowski: Zanim zagłosujesz poznaj mnie i moje poglądy
Forum Młodych PiS w Płocku
Klub GP w Płocku
Apel do radnych
Składowisko odpadów w Rachocinie do zamknięcia?
Złoty słabszy w I kwartale nie tylko od euro, ale i walut regionu
Komenda Miejska Policji w Plocku-odpowiedź
Państwo bez głowy


...oglądane fotki:
p1000098.jpg
zyrardow4_1.jpg
758cb69f3fd1b0a4c2b4abb8bcd3fa85.jpg
32e013d208bd4ab872c69543bdd1041f.jpg
msza10.jpg
msza2.jpg
adsc06958.jpg
terlikowski2.jpg
img_0037.jpg
9_2.jpg

Polub nas na Facebook i poleć stronę znajomym!
Zobacz także
· "Mam PLAN dla Płocka", czyli puste slogany prezydenta Nowakowskiego
· Obchody 1 sierpnia w Płocku
· "Plan dla wsi" rządu PiS
· Wystawa "Ojcowie Niepodległości" w Płocku
· O cyfryzacji i przedsiębiorczości w Płocku
· Premier Morawiecki w Płocku.
· "Katolicka Rewolucja w Biznesie II, Moja Firma - Polska Sprawa"
· Civitas Christiana oddział w Płocku zaprasza na spotkanie
· Warto obejrzeć: "Gurgacz. Kapelan Wyklętych"
· "Analfabet III RP" - zapraszamy na spotkanie w Płocku
· Wspólnie o Konstytucji w Płocku
· Nowe władze PiS w Płocku
· Pogrzeb żołnierza NSZ w Płocku
· W Płocku bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla działaczy opozycji antykomunistycznej
· Symboliczna zmiana w Płocku. Zamiast ul. Gwardii Ludowej będzie ul. 11 Grupy Operacyjnej NSZ
Akcja "Przywracamy lekcje historii do szkół" w Płocku
Płock

Poszukuję koordynatorów powiatowych i gminnych w powiatach: płockim, sochaczewski, sierpeckim i żyrardowskim, którzy odpowiedzialni będą za zbieranie podpisów. Bardzo proszę zgłoszenia kierować na adres: marek.martynowski@wp.pl. Karty z podpisami bardzo proszę składać do biura senatorskiego Marka Martynowskiego
Biura:
1. ul. 1 Maja 17/27, 96-300 Żyrardów; tel./fax 46 855-21-59
2. al. Jachowicza 2/4, 09-400 Płock; tel./fax 24 262-74-41


O akcji

Polski rząd rozporządzeniem minister edukacji z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – wyrzuca z liceów obowiązkowe lekcje historii. Od 1 września 2012 roku polska młodzież, która po I roku nauczania nie zdecyduje się na maturę z historii – czyli ok. 88 proc. uczniów – kończy nauczanie historii. Zamiast tego proponuje się dziwaczne połączenie lekcji WOS-u, przysposobienia obronnego oraz historii o nazwie „historia i społeczeństwo”. Kiedy szczegółowo przyjrzymy się modułom tego przedmiotu okaże się, że młodzi Polacy zamiast wiedzy o Powstaniu Warszawskim będą się uczyć modułu: „kobieta i mężczyzna, rodzina”, albo zamiast wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych” mogą natrafić na moduł „swojskość i obcość”, bądź też zamiast wiedzy o wielkim zwycięstwie rodaków w wojnie polsko-bolszewickiej natrafią na moduł „język, komunikacja i media”.
Zachęcamy wszystkich do czynnego włączenia się w akcję. Aby projekt ustawy trafił pod obrady sejmu musimy zebrać minimum 100.000 podpisów, a czas jest ograniczony. Musimy wspólnie przeciwdziałać rządowym planom wynaradawiania polskiej młodzieży. Nauka historii poza budowaniem więzów społecznych uczy analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z przeszłości, dzięki którym łatwiej jest zrozumień świat współczesny i zmiany w nim zachodzące. Jeśli dziś nie staniemy w obronie nauczania historii w polskiej szkole może okazać się, że bezpowrotnie stracimy całe pokolenie Polaków wyzutych z przywiązania do tradycji narodowej i poczucia odpowiedzialności za ciągłość państwa polskiego.

Komitet honorowy


prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Kazimierz Kimso - przewodniczący dolnośląskiej "Solidarności"
Paweł Kukiz
Zuzanna Kurtyka (Pomnik Smoleński)
Danuta Skalska (Światowy Kongres Kresowian)
Halina Spasowska (Wrocławski Komitet Patriotyczny)
Tadeusz Szczyrbak (Rodzina Rodła - Wrocław)
Bogdan Święczkowski
red. Łukasz Warzecha
red. Bronisław Wildstein
red. Rafał A. Ziemkiewicz


Projekt ustawy


Projekt

USTAWA
z dnia ........... 2012 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty.


Art. 1

W art. 22 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Z materii rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wyłączone zostają lekcje historii, dla których w liceum i technikum (IV etap edukacyjny) w całym okresie nauczania, minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi obligatoryjnie w przedmiocie podstawowym wymiar 180 godzin, zaś w szkole podstawowej w klasach IV-VI (II etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi w przedmiocie historia i społeczeństwo 165 godzin.”

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie 1 września 2012 r.

UZASADNIENIE


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 roku poz. 204 opublikowane zostało Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie to określa ramowy plan nauczania dla szkół publicznych. Załącznik 7 tegoż rozporządzenia określa ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej; załącznik 8 określa ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zgodnie z przedstawionym w zał. 7 i 8 Rozporządzenia ramowym planem nauczania, historia stanowiąca przedmiot obowiązkowy może być nauczana w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, stosownie do wyboru ucznia (słuchacza). Nauka historii w zakresie podstawowym obejmuje zaledwie 60 godzin i jest realizowana w klasie I. Jednocześnie, dla uczniów, którzy nie wybiorą nauczania historii w zakresie rozszerzonym, kończy się nauczanie tego przedmiotu w tradycyjnej formule.

Trudno się z takim stanem rzeczy zgodzić. Wiedza z zakresu historii nie tylko kształtuje tożsamość narodową młodego człowieka, ale stanowi podstawę do zrozumienia otaczającego go świata i zmian w nim zachodzących. Rozwija umiejętności analityczne i pozwala na lepsze zrozumienie rzeczywistości, w której żyje. Właściwe i kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu historii winno być realizowane w całym cyklu kształcenia. Z tego powodu niecelowym wydaje się wprowadzanie dodatkowego przedmiotu „historia i społeczeństwo”. Analiza tematyczna tego przedmiotu jednoznacznie wskazuje na zdecydowane odejście od nacisku na historię Polski na rzecz syntezy historii powszechnej z wiedzą o społeczeństwie. Taki stan rzeczy wskazuje na odejście od kształtowania postaw młodych Polaków w oparciu o wspaniałe wzorce znane z naszej historii. Przybliżenie postaw bohaterów naszej Ojczyzny to dla młodego człowieka wzorzec wartości. Wzorzec niezwykle wiarygodny, ponieważ oparty na prawdziwej historii naszych ojców. Rugowanie i ograniczanie lekcji historii pokazuje jak bardzo zaburzyliśmy hierarchię wartości i poczucie odpowiedzialności za budowanie polskiej wspólnoty narodowej, rozumianej jako ciągłość nie tylko pokoleń, wartości, ale również państwa.

Dla ciągłości edukacji właściwym jest realizowanie programu nauczania historii w wymiarze 180 godzin, tak by wiedza o historii Polski i Świata utrwaliła się i umożliwiła w przyszłości podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o doświadczenie przodków. Takie rozwiązanie będzie stanowiło również ułatwienie dla nauczycieli tego przedmiotu.

Proponowany projekt ustawy przyniesie pozytywne skutki społeczne. Poprzez przywrócenie lekcji historii w Liceach Ogólnokształcących i Technikach, wyznaczenie im należytego miejsca i statusu w ramowym planie nauczania, polskie państwo zyska sprzymierzeńca w walce o budowanie wspólnoty narodowej w postaci kolejnych pokoleń ukształtowanych w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę.

Wstępna analiza proponowanych zmian wskazuje na brak negatywnych skutków finansowych ustawy dla budżetu państwa, nie można jednak wykluczyć skutków pozytywnych projektowanych rozwiązań.

Projekt przedmiotowej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz innymi aktami prawa międzynarodowego ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Projekt ustawy dotyczący nauczania historii w szkołach złożony przez Klub Parlamentarny PiS 13 kwietnia 2012 roku


Projekt

Ustawa

z dnia……………..2012r.

o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw .
Uznając wyjątkowe znaczenie nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową oraz za przyszłość Państwa Polskiego, a także dla zachowania niepodległości i suwerenności przez Rzeczypospolitą Polską, stanowi się co następuje:
Art. 1
Nauczanie historii jest obowiązkowe przez cały okres nauki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych i powinno obejmować zarówno historię Polski jak i historię powszechną.
Art. 2
Na każdym etapie edukacyjnym szkoła musi zapewnić wszystkim uczniom pełny kurs historii Polski i historii powszechnej jako osobny przedmiot – historia.
Art. 3
Nauczanie historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub w innych formach nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu.
Art. 4
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1) po art. 13 dodaje się art. 131-132 w brzmieniu:
„art. 131. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna zapewnia wszystkim uczniom nauczanie historii, jako odrębnego przedmiotu obejmującego pełny kurs historii Polski i historii powszechnej , przez cały okres nauczania w danej szkole.
Art. 132. Wymiar zajęć z historii, jako odrębnego przedmiotu, przewidziany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie powinien być mniejszy niż 180 godzin na każdym etapie edukacyjnym. Do wymiaru tego nie wlicza się godzin wchodzących w skład bloków programowych lub innych form nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu, nawet jeżeli obejmują one także zagadnienia dotyczące historii Polski lub historii powszechnej .”
2) w art. 22 w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podstawy programowe:

a) wychowania przedszkolnego,

b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności
uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych
etapów kształcenia i typów szkół, przy czym przy określaniu podstaw programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, uwzględniając także konieczność zapewnienia integralności i kompletności nauczania historii jako odrębnego przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym przez cały okres nauczania w danym typie szkoły, a także wymogi określone w ustawie o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.;”,
Art. 5
W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 17 lit. a pierwsze tiret skreśla się.
Art. 6
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4 zostaną dostosowane do wymogów niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2012 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy od roku szkolnego 2012/2013. Po dniu 31 sierpnia 2012 r. nie stosuje się przepisów wykonawczych nie przewidujących nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego na każdym etapie edukacyjnym w ilości godzin nie mniejszej niż określona w art. 132 ustawy, o której mowa w art. 4.
Art. 7
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym ma zastosowanie do nauczania historii począwszy od roku szkolnego 2012/2013, rozpoczynającego się 1 września 2012r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo, mimo iż do tej pory nie dostaliśmy zgody od prezydenta Płocka na zbieranie podpisów na Starym Rynku (pismo w UM złożone 18 maja) to udało się nam zebrać już ponad 3 tys., w tym z powiatu gostynińskiego 700 podpisów. Zachęcam do dalszej akcji.
Marek Martynowski
AddThis:

Komentarze
#1 | w obronie historii dnia maj 01 2012 09:00:09
Jeszcze 6 kwietnia śp. Wiesław Chrzanowski wspierał głodujących w obronie nauczania historii. "O zachowanie narodowej tożsamości" http://wpolityce....tozsamosci
#2 | WZZ dnia maj 01 2012 20:40:24
Oświadczenie byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

W tych dniach mija trzydziesta czwarta rocznica założenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Jedną z istotnych form ich działalności było nauczanie młodych robotników najnowszej historii Polski w grupach samokształceniowych. Zakłamywanie tej historii przez komunistyczne władze PRL miało na celu pozbawienie młodego pokolenia dumy narodowej i patriotyzmu. Jednak to właśnie pokolenie tych młodych robotników zdecydowanie odrzuciło wówczas próbę ich wynarodowienia. To poszukiwanie historycznej prawdy było dla młodych Polaków nie tylko formą oporu wobec narzucanego kłamstwa, ale przede wszystkim budowaniem fundamentu dla poczucia narodowej tożsamości.

Dzisiaj, w ponad trzydzieści lat po narodowym zrywie Polaków w sierpniu 1980 roku, znaleźliśmy się w sytuacji, w której prawo do otrzymania wiedzy niezbędnej dla budowania fundamentu samoświadomości narodowej musi być wymuszane przez tak drastyczne formy protestu, jak głodówka. Znowu podejmują się tej walki ci sami ludzie, którzy kiedyś musieli szukać wiedzy historycznej na tajnych spotkaniach. Jesteśmy dumni z faktu, że pośród nich jest nasz kolega, działacz Wolnych Związków, Jan Karandziej. Niemniej uważamy za bardzo smutny fakt, że zatroskani przyszłością naszego kraju ludzie, zmuszeni są do posługiwania się tak drastyczną forma protestu w obronie tak podstawowej wartości jak przekazywanie następnemu pokoleniu Polaków prawdy ich własnej historii.

Jeżeli chcemy uniknąć niebezpieczeństwa oderwania młodego pokolenia od narodowych korzeni, to musimy wesprzeć działania protestujących. Tak więc jak przed wielu laty wzywamy wszystkich do walki o wolność nauczania polskości i prawdy o Polsce, o polską szkołę.

Andrzej Bulc
Andrzej Gwiazda
Joanna Duda-Gwiazda
Kazimierz Maciejewski
Andrzej Runowski
Tomasz Wojdakowski
Krzysztof Wyszkowski
Lech Zborowski
#3 | robert dnia maj 19 2012 09:24:09
List minister Krystyny Szumilas. Szefowa MEN popiera kompromis w sprawie lekcji historii w liceach, ale... go nie wcieli w życie Wink http://wpolityce....li-w-zycie
#4 | Rapallo dnia czerwiec 03 2012 11:59:03
takie nagrody daja ryżemu kundlowi
http://pl.wikiped...r_Rathenau
#5 | marekmartynowski dnia czerwiec 12 2012 20:43:02
W powiecie gostynińskim dzięki panu Pawłowi Kalinowskiemu udało się zebrać 600 podpisów. Bardzo dziękuję.
#6 | robert dnia czerwiec 14 2012 12:44:11
PO i PSL za odrzuceniem projektów PiS i SP ws. nauczania historii
http://wpolityce....a-historii
#7 | wołanie na puszczy dnia czerwiec 19 2012 19:16:08
Apel do Naczelnego Redaktora Gazety Polskiej o nie rozbijanie Prawicy.
Chciałbym się odnieść z całym szacunkiem do Pana publicystyki politycznej, która wyraża troskę o los Polski i Polaków. Zawsze czytam Pana artykuły z odnotowując satysfakcją, że przedstawiane w nich przez Pana racje prawicy są przekonywujące i skutecznie niwelują propagandę i kłamstwa polityków partii aktualnie będącej przy władzy oraz dziennikarzy głównego nurtu informacyjnego. Nie zapomnę Pana świetnego wystąpienie na Węgrzech, a także przed Ambasadą Rosyjską.
Jednak Pana artykuł pt. „Kiedy Trwam będzie silna jak TVN” w ostatnim numerze Gazety Polskiej (nr 24), którego kluczowym mottem jest słowo: „zaniepokojenie”, wzbudził też moje zaniepokojenie i wielce prawdopodobne, że nie tylko moje zaniepokojenie, ale tysięcy obywateli naszego kraju mających przekonania i poglądy (nazwijmy to ogólnie) prawicowe - ludzi, którzy widzą swoich przedstawicieli zarówno w partii PiS, jak i nowo powstającej partii prawicowej Solidarna Polska.
Zastanawiam się, jaka w tym momencie wytwarza się paranoja, że mając z Panem identyczne niemal poglądy polityczne (wyrażam tą opinię na podstawie utożsamiania się z przeczytanymi przeze mnie do tej pory Pańskimi artykułami) niepokoimy się o tę samą sprawę, ale z dwóch różnych pozycji. Otóż Pan się „niepokoi” o polityków związanych ze Zbigniewem Ziobro, którzy rzekomo chcą wykorzystać akcję wspierania TV Trwam, o jej miejsce na „multipleksie” dla własnych celów, czyli: „wsparcia własnej partii”, jak Pan to określił. Natomiast ja niepokoję się bardzo tym, że to Pana „niepokoi”. Dlaczego odmawia Pan innym ludziom działania w imię słuszne sprawy? Jakim prawem dzieli Pan ludzi na tych, którzy mogą zajmować się wspieraniem TV Trwam, a inni już nie mają do tego prawa, bo co Pan im tego nie dał, albo Prezes? W ten sposób, Pan wybaczy, ale zaprzecza Pan sobie w wielu tezach, które pisał Pan do tej pory o demokracji. Pan próbuje odmawiać Polakom, Posłom (jeżeli tylko nie pochodzą z jednej słusznej partii) prawa do działania zgodnego ze swoimi poglądami, zamiast tego imputując im, że działają wyłącznie z pobudek wąskiego interesu własnej partii. W ten sposób obraża Pan tych ludzi i również nas, którzy mają podobne poglądy. Proponuję przerwać w tej chwili tę dyskusję i wrócić na stanowisko poszanowania poglądów i działań równoległych, jak było dotychczas. Proszę nie róbmy prezentu środowisku Gazety Wyborczej. Każde następne słowo wypowiadane w tej kwestii jest przysłowiowym „strzałem we własną stopę” i im więcej tych słów się wypowie, tym więcej będzie tych ran postrzałowych, a więc nie rańmy się! W ranieniu Polaków wyspecjalizowali się inni, że wymienię najbardziej znanych i zajadłych w tym temacie, jak np.: J. Palikot, St. Niesiołowski, R. Sikorski i ich szef D. Tusk. Nie powiększajmy tego skandalu.
W ostatnią niedzielę, 10 czerwca 2012 w Olsztynie zorganizowaliśmy Marsz w Olsztynie w obronie TV Trwam i Wolnych Mediów oraz w celu upamiętnienia przypadającej tego dnia miesięcznicy tragedii Katastrofy Smoleńskiej. Organizatorami Marszu było Stowarzyszenie Solidarni 2010 Warmii i Mazur oraz Klub Solidarnej Polski w Olsztynie. W ich imieniu powitałem uczestników tego Marszu, wymieniając wg kolejności: Klub Gazety Polskiej w Olsztynie, Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Koła Maryjne, Ligę Obrony Suwerenności Polski (obecną z ogromnym transparentem), przedstawicieli partii politycznych, byli obecni Posłowie PiS: Iwona Arent i Jerzy Szmit, których przywitałem ciepło osobiście. Modliliśmy się wspólnie za pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej, a na koniec odśpiewaliśmy tę piękną piosenkę pt.”Abyśmy byli jedno…..”. Czy chcecie to rozbić?
To samo środowisko zorganizowało Marsz Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w pierwszą rocznicę tej tragedii w dn. 10 kwietnia 2011 roku, nie mając żadnego pojęcia w tamtym czasie o możliwości powstaniu Solidarnej Polski. Prosiliśmy wtedy Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o przyjazd o rozmowy – bezskutecznie.
Zbigniew Ziobro nie rozbił prawicy, on ją łączy, właśnie dlatego chcemy być razem!!!
I to nie jest opinia z „góry” tylko z „dołu”. Jak „góra” „dołu” nie uszanuje , to się „góra” zawali.
Proszę nie rozbijajcie Prawicy!!!
Autor tekstu: Tadeusz Poźniak.
Tadeusz Poźniak - odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski w dn. 9 kwietnia 2010 roku, w mieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczenia wręczał Pan Minister Aleksander Szczygło. Działacz Solidarności w 1980 i 1981 r., założyciel Solidarności na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, delegat na I Krajowy Zjazd Solidarności w Gdańsku w 1981r. Więziony w stanie wojennym 1982-1983, 14 miesięcy spędził w więzieniu o zaostrzonym rygorze.
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dzisiaj imieniny obchodzą
Gaweł, Florentyna, Ambroży, Jadwiga, Małgorzata
Google +1
Tweetnij nas!
Kanały RSS
Patriotyczna nuta
Play
Radio - TV
  • TV Trwam
  • Radio Maryja
  • Niepoprawne RadioPL
  • Radio Wnet
  • Katolickie Radio Płock
  • Polskie Radio Armii Krajowej "Jutrzenka"
Najnowszy album
· ZO 2016
· Zobacz całą galerie
Losowa fotka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 308
· Najnowszy użytkownik: obogano
Średni ruch dzienny
Odwiedziło ogółem : 25426768
Strona działa od 4199 dni
6055 odwiedzających dziennie
25,426,768 unikalne wizyty