Październik 19 2019 16:52:32
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Piękno
· Dieta
· szukam na randkę
· Zmiana mieszkania
· Intrygująca wiedza
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Komenda Miejska Poli...
· Postanowienie Sądu R...
· Ruch Społeczny im. P...
· Złoty słabszy w I kw...
· Składowisko odpadów ...
Ostanie komentarze
Newsy
Bardzo ciekawy artykuł...
[FREE zip] ZAYN Icaru...
[url=http://publish.ly...
[url=https://emaze.me/...
TIKTOK hack 2019 gener...
TIKTOK hack 2019 gener...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
W Włoclawku opozycja o...
jestem pewien ze posło...
marsz emerytów robi Da...
Grażyna Przybylska Wendt
[url]http://www.bibula...
Dziś widać ze PIS się ...
[url]https://l.faceboo...
Oby, panie prezesie, oby.
Gdyby tam zostal to uw...

Artykuły
I już nie zostaną osąd...
realista, Twoje słowa ...
Zrugał nas nieco będąc...
Europa zmierza w stron...
warto pielęgnować pamięć
nieprędko poznamy prawdę
ciekawe czy Kisielińsc...
że obwodnica płocka zo...
zgodnie z pismem min.i...
Sąd Rejonowy w Sochac...

Galeria
powiadomic
ORMO wiecznie zywe
fajna laska z tej blon...
[url]http://wpolityce....
tym kapelanom II S nie...
kwiatonosz
ciekawe choroby kaczyń...
to tak jak gra w tusko...
Świetna była ta bajka,...
was? przecież ty jeste...
Najczęściej...
...czytane newsy:
Powitanie ministra Ziobro w Płocku
Zaproszenie na uroczystości
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Przasnyszu
Chwila bez polityki, czyli jazda "bez trzymanki"
SKANDAL! CENZURA POLITYCZNA W DZIENNIKU.PL
30 lat temu. "Prawda o płockiej Solidarności"
Wniosek o pozbawienie honorowego obywatelstwa miasta Płocka
Podziękowania
Uciekać przed kryzysem
93 rocznica odzyskania niepodległości w Płocku


...czytane artykuły:
Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku
Marek Martynowski: Zanim zagłosujesz poznaj mnie i moje poglądy
Forum Młodych PiS w Płocku
Klub GP w Płocku
Apel do radnych
Składowisko odpadów w Rachocinie do zamknięcia?
Złoty słabszy w I kwartale nie tylko od euro, ale i walut regionu
Komenda Miejska Policji w Plocku-odpowiedź
Państwo bez głowy


...oglądane fotki:
p1000098.jpg
zyrardow4_1.jpg
758cb69f3fd1b0a4c2b4abb8bcd3fa85.jpg
32e013d208bd4ab872c69543bdd1041f.jpg
msza10.jpg
msza2.jpg
adsc06958.jpg
terlikowski2.jpg
img_0037.jpg
9_2.jpg

Polub nas na Facebook i poleć stronę znajomym!
Zobacz także
· Obchody 1 sierpnia w Płocku
· Wystawa "Ojcowie Niepodległości" w Płocku
· O cyfryzacji i przedsiębiorczości w Płocku
· Wkrótce koniec modernizacji torów na Radziwiu - będzie ciszej!
· Premier Morawiecki w Płocku.
· Civitas Christiana oddział w Płocku zaprasza na spotkanie
· "Analfabet III RP" - zapraszamy na spotkanie w Płocku
· Wspólnie o Konstytucji w Płocku
· Nowe władze PiS w Płocku
· Pogrzeb żołnierza NSZ w Płocku
· W Płocku bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla działaczy opozycji antykomunistycznej
· Symboliczna zmiana w Płocku. Zamiast ul. Gwardii Ludowej będzie ul. 11 Grupy Operacyjnej NSZ
· Zamiast Gwardii Ludowej - Inżynierów Płockich. Jakie jeszcze zmiany w nazwach płockich ulic?
· Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku
· Rafał Ziemkiewicz w Płocku
Koniec komunistycznych ulic w Płocku?
Płock

Wczoraj w Senacie prawie jednogłośnie została przyjęta ustawa o zakazie propagowania komunizmu.... Zmiany nazw: ulic, placów, szkół... wprawdzie wejdą dopiero za dwa lata (poprawka senatora B. Klicha z PO), ale lepsze to niż nic. Teraz czekamy na decyzje poszczególnych klubów w Sejmie. Może w Płocku znikną ulice hańby: Gwardii Ludowej, Zubrzyckiego... a w Bielsku chociażby Świerczewskiego - generała sowieckiego.

USTAWA
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


Art. 1. 1. Nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
2. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.”;

Art. 2. 1. Symbolem nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub innego totalitarnego ustroju są w szczególności:
1) nazwy państw totalitarnych;
2) nazwiska członków organów władzy państw totalitarnych, na szczeblu centralnym i lokalnym;
3) nazwy partii rządzących w państwach totalitarnych oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych partii na szczeblu krajowym i lokalnym;
4) nazwy organizacji młodzieżowych działających w państwach totalitarnych oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych partii na szczeblu krajowym i lokalnym;
5) nazwy formacji militarnych i paramilitarnych tworzonych przez państwa totalitarne;
6) nazwiska członków struktur kierowniczych Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) oraz Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform);
7) nazwy jednostek administracyjnych i organów administracji tworzonych w okresie okupacji ziem polskich przez Armię Czerwoną w latach 1919-1920 oraz nazwiska ich członków i funkcjonariuszy na szczeblu krajowym i lokalnym;
8) nazwa Generalne Gubernatorstwo, nazwiska członków Urzędu Generalnego Gubernatora oraz rządu Generalnego Gubernatorstwa, nazwiska urzędników pełniących kierownicze funkcje w administracji dystryktów i powiatów w Generalnym Gubernatorstwie;
9) nazwy Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej Partii Górnego Śląska, Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, Komunistycznego Związku Młodzieży w Polsce, Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, innych partii komunistycznych będących sekcjami Kominternu, ich jednostek organizacyjnych i terenowych oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych partii na szczeblu krajowym i lokalnym;
10) nazwy Gwardii Ludowej (utworzonej przez PPR) oraz Armii Ludowej;
11) nazwy innych organizacji i formacji zbrojnych funkcjonujących w latach 1939-1945, opowiadających się za uczynieniem z Polski lub jej części państwa o ustroju nazistowskim, faszystowskim, komunistycznym lub innym totalitarnym oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych struktur na szczeblu krajowym i lokalnym;
12) nazwa Związku Patriotów Polskich;
13) nazwy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz Krajowej Rady Narodowej;
14) oznaczenia dat przypisanych do wydarzeń oznaczających sukcesy ustroju nazistowskiego, faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego;
15) nazwy organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.1)) oraz nazwiska ich funkcjonariuszy;
16) nazwiska osób symbolizujących udział w budowie i funkcjonowaniu ustroju nazistowskiego, faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego oraz czołowych ideologów ustrojów totalitarnych;
17) nazwiska osób odpowiedzialnych za stosowanie represji pod ochroną ustroju nazistowskiego, faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego.
2. Państwami totalitarnymi, o których mowa w ust. 1, są w szczególności Polska Rzeczpospolita Ludowa, III Rzesza Niemiecka, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, jego poszczególne republiki i inne państwa komunistyczne.

Art. 3. 1. Stwierdzenie przez wojewodę nieważności aktu nadającego nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej, w zakresie w jakim nadaje nazwę niezgodną z art. 1, wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej tę niezgodność.
2. Wojewoda może także zasięgnąć opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania wojewody.”;

Art. 4. 1. Postępowanie przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących uwzględnienia w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy jest wolne od opłat.
2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Art. 5. 1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy niezgodne z art. 1 właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo związku, o którym mowa w art. 4, zmienia w terminie 2 lat od dnia jej wejścia w życie.
2. Przepisy art. 1–4 stosuje się odpowiednio.
3. Terminy, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa rozpoczynają bieg po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.”.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
AddThis:

Komentarze
#1 | :( dnia czerwiec 21 2013 12:02:18
Rzeczywiście szkoda, że dopiero po dwóch latach będą zmiany. Koszty przejdą już na nowa władzę. Ta boi się, że sondaże zejdą im do rozmiarów końcowego AWSu. Różowy salon by im tego nie wybaczył. W Sejmie może być różnie. SLD i RP na pewno przeciw, większość PO również, PSL to arbuzy także część zachowa się jak przysłowiowy struś. PiS i SP za. I to będzie niestety za mało by ta ustawa przeszła w Sejmie.
#2 | :) dnia czerwiec 22 2013 17:58:24
Komuchy na tabliczkach ulic przeszkadzają pisowi, ale komuchy na stołkach ministerialnych w jego rządzie mu nie przeszkadzały. Dziwne.
#3 | Łukasz dnia czerwiec 22 2013 21:29:38
15,7 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
#4 | To jednak GRZESZNIK dnia czerwiec 23 2013 20:26:57
'nawrócony' złożywszy sakrament SAMOKRYTYKI przed Jackiem i Plackiem- jak obwieścił sam Placek.
Taniuchne rozgrzeszenie, w sam raz jak dla kumpla ze studiów Jacka i Placka, co to na piwo juz wtedy chodzili razem ale na dziewczyny z Plackiem - nie.
Do PZPR wstąpił, bo nie chciał chodzić w jednych spodniach..Grin
No jasne przecież, że nie chciał klepać biedy jak ten ksiądz Grin
http://www.mmlomz...9f415e.gif

A u Placka i Jacka ( jeszcze PIS nie istniał, a PC już się rozsypało) już w latach 90-tych dostał rodowite srebra Kaczyńskich pod czujne swoje oko , będąc kilka lat prezesem stworzonej przez Kaczyńskich spółki SREBRNA.

Juz jako poseł pracowicie liczy spływ co miesiąc ponad 20 tys zł
http://www.strefa...ze.ok_.jpg

Żeby się nie rozsypywały spina eleganckim paseczkiem
http://i.iplsc.co...3-C116.jpg

Placek nie pozwoli, żeby tak skończył kumpel od interesów i przyjaciel
http://www.wprost...63e4a8.jpg
bo partia może szyć sobie nawet zasłonki z pieniedzy z naszych podatków, tyle milionów dostaje rok w rok
http://www.rybins...partie.png

Tak wyglądają szczytujące z roku na rok wskaźniki dojenia przez partie począwszy od 2001 pieniędzy z naszych podatków
http://i296.photo...partii.jpg

Każda paczuszka to 100.000zł
Jeśli się ma 400-500 takich paczuszek rocznie, to nic dziwnego , że Kaczyńskiemu marzy się władza aż do 91-roku życia.Shock
Nic też dziwnego, że jego akolici partyjni są mu wierni i bezgranicznie oddani.
Przecież ich byt zależy od hojności spływającej z jego pulchnych, upasionych, nieskalanych pracą łapek
http://i.iplsc.co...116-F4.jpg

Kto lojalny wodzu Jaru to i na euroosła się załapie w najbliższych wyborach , a tam eldorado
http://www.rfi.ro...euro-4.jpg
No i jak tu się wyrobić samym pilnowaniem, gdzie dają więcej odsetek od lokat, no jak?
Jak jeszcze 6 dni w m-cu trzeba zbałamucić w sejmie, co by i ta 'nędzna' dietka nie przepadła.
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dzisiaj imieniny obchodzą
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał
Google +1
Tweetnij nas!
Kanały RSS
Patriotyczna nuta
Play
Radio - TV
  • TV Trwam
  • Radio Maryja
  • Niepoprawne RadioPL
  • Radio Wnet
  • Katolickie Radio Płock
  • Polskie Radio Armii Krajowej "Jutrzenka"
Najnowszy album
· ZO 2016
· Zobacz całą galerie
Losowa fotka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 308
· Najnowszy użytkownik: obogano
Średni ruch dzienny
Odwiedziło ogółem : 25441087
Strona działa od 4202 dni
6054 odwiedzających dziennie
25,441,087 unikalne wizyty