Październik 14 2019 03:28:31
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Piękno
· Dieta
· szukam na randkę
· Zmiana mieszkania
· Intrygująca wiedza
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Komenda Miejska Poli...
· Postanowienie Sądu R...
· Ruch Społeczny im. P...
· Złoty słabszy w I kw...
· Składowisko odpadów ...
Ostanie komentarze
Newsy
Bardzo ciekawy artykuł...
[FREE zip] ZAYN Icaru...
[url=http://publish.ly...
[url=https://emaze.me/...
TIKTOK hack 2019 gener...
TIKTOK hack 2019 gener...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
W Włoclawku opozycja o...
jestem pewien ze posło...
marsz emerytów robi Da...
Grażyna Przybylska Wendt
[url]http://www.bibula...
Dziś widać ze PIS się ...
[url]https://l.faceboo...
Oby, panie prezesie, oby.
Gdyby tam zostal to uw...

Artykuły
I już nie zostaną osąd...
realista, Twoje słowa ...
Zrugał nas nieco będąc...
Europa zmierza w stron...
warto pielęgnować pamięć
nieprędko poznamy prawdę
ciekawe czy Kisielińsc...
że obwodnica płocka zo...
zgodnie z pismem min.i...
Sąd Rejonowy w Sochac...

Galeria
powiadomic
ORMO wiecznie zywe
fajna laska z tej blon...
[url]http://wpolityce....
tym kapelanom II S nie...
kwiatonosz
ciekawe choroby kaczyń...
to tak jak gra w tusko...
Świetna była ta bajka,...
was? przecież ty jeste...
Najczęściej...
...czytane newsy:
Powitanie ministra Ziobro w Płocku
Zaproszenie na uroczystości
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Przasnyszu
Chwila bez polityki, czyli jazda "bez trzymanki"
SKANDAL! CENZURA POLITYCZNA W DZIENNIKU.PL
30 lat temu. "Prawda o płockiej Solidarności"
Wniosek o pozbawienie honorowego obywatelstwa miasta Płocka
Podziękowania
Uciekać przed kryzysem
93 rocznica odzyskania niepodległości w Płocku


...czytane artykuły:
Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku
Marek Martynowski: Zanim zagłosujesz poznaj mnie i moje poglądy
Forum Młodych PiS w Płocku
Klub GP w Płocku
Apel do radnych
Składowisko odpadów w Rachocinie do zamknięcia?
Złoty słabszy w I kwartale nie tylko od euro, ale i walut regionu
Komenda Miejska Policji w Plocku-odpowiedź
Państwo bez głowy


...oglądane fotki:
p1000098.jpg
zyrardow4_1.jpg
758cb69f3fd1b0a4c2b4abb8bcd3fa85.jpg
32e013d208bd4ab872c69543bdd1041f.jpg
msza10.jpg
msza2.jpg
adsc06958.jpg
terlikowski2.jpg
img_0037.jpg
9_2.jpg

Polub nas na Facebook i poleć stronę znajomym!
Zobacz także
· Wywiad z Wiolettą Kulpą, kandydatką na prezydenta Płocka w radiomixx.pl
· Płock potrzebuje nowych inwestorów - mówi Wioletta Kulpa, kandydatka PiS na prezydenta Płocka
· "Mam PLAN dla Płocka", czyli puste slogany prezydenta Nowakowskiego
· PiS obiecuje darmową komunikację miejską dla mieszkańców Płocka. Wiemy, że PiS słowa dotrzymuje.
· "Plan dla wsi" rządu PiS
· Kolejne wsparcie dla płockich rodzin od rządu PiS
· Programy rządu PiS szansą na otwarcie komunikacyjne dla Płocka
· Pierwsza obietnica wyborcza płockiego PiS: darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców Płocka
· Wioletta Kulpa kandydatem na Prezydenta Płocka.
· Czy Andrzej Nowakowski to dobry gospodarz Płocka?
· RELACJA NA ŻYWO. Trwa konwencja PiS.
· List Jarosława Kaczyńskiego do członków PiS
· PiS wprowadza poprawkę do budżetu: To inwestycja w bezpieczeństwo
· Prezydent Płocka nie chce zająć się miejscem kaźni Polaków
· Nowe władze PiS w Płocku
Interpelacja PiS dotycząca sfinansowania studiów podyplomowych Prezydenta Nowakowskiego ze środków budżetu miasta Płocka
Płock
Z wystąpień pokontrolnych NIK wynika, iż mieszkańcy sfinansują Prezydentowi Miasta Płocka studia podyplomowe EXECUTIVE MBA BCC w wysokości 53.628,00 złotych na podstawie wewnętrznego zlecenia płatności.

W Urzędzie Miasta Płocka zapewne funkcjonuje Regulamin Pracy oraz zasady dofinansowywania podnoszenia kwalifikacji dla pracowników Urzędu. Czy w świetle do tej pory obowiązujących zasad i przepisów jakikolwiek pracownik otrzymał 100% dofinansowanie w zakresie studiów podyplomowych? Jednocześnie, czy przy tej okazji nie podpisywał dokumentów, które wiązałyby go na określony czas po sfinansowaniu jego dokształcenia? Czy kiedykolwiek w historii samorządu płockiego Prezydent Miasta Płocka miał finansowane swoje studia? Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym sam NIK stwierdził, iż występuje w Płocku uznaniowość i dowolność, bo z zasady pracownicy otrzymywali tylko dofinansowanie 50%.

Pani Skarbnik w udzielonych wyjaśnieniach NIK przedstawiła, iż wydatek związany ze sfinansowanie studiów Pana Nowakowskiego w wysokości 53.628,00 zł. mieści się w planie finansowym. Proszę o informację, czy wszyscy pracownicy, którzy składają wnioski o współfinansowanie lub sfinansowanie w 100% otrzymali pozytywne zatwierdzenie, czy są wnioski od 2010 roku, które zostały rozpatrzone negatywnie?

Ponadto proszę o przedstawienie informacji, kto jeszcze z pracowników Urzędu Miasta Płocka w obecnej kadencji (2010-2014) otrzymał 100% dofinansowanie w powyższym zakresie, a także pracownicy jednostek podległych i spółek m.in. Rynex Sp. z o.o.

Powyższą informację proszę przedstawić w następującej formie: imię i nazwisko, kwota dofinansowania, rodzaj studiów, a także czy udzielono dodatkowego urlopu szkoleniowego.

Proszę również o przedstawienie dotychczasowego regulaminu obowiązującego w Urzędzie Miasta Płocka w zakresie dofinansowania studiów dla pracowników.

Poniżej przedstawiam wyciąg z protokołu NIK na poparcie moich wniosków:

W działalności Urzędu w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Na dzień 7 listopada 2011 r. w Urzędzie nie było dokumentu potwierdzającego zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 13 407 zł. Ustalono, że w dniu 7 listopada 2011 r. zostało wystawione "Wewnętrzne zlecenie płatności nr 19/WOP-I-ZL/2011" na kwotę 13 407,00 zł, tytułem opłaty czesnego za I semestr studiów podyplomowych MBA BCC Prezydenta Miasta Płocka, na podstawie którego, w tym samym dniu z kasy Urzędu wydatkowano tę kwotę na wskazany cel. Faktura Nr 17/11/2011 na kwotę brutto 13 400,00 zł wystawiona w dniu 8 listopada 2011 r. na Gminę Miasto Płock, wpłynęła do Urzędu w dniu 14 listopada 2011 r. ze wskazaniem daty zapłaty 7 listopada 2011 r. 12 Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.

Opis stanu faktycznego. Ustalone nieprawidłowości.

Umowa dotycząca zasad finansowania studiów podyplomowych EXECUTIVE MBA BCC (Nr 362.WOP.I.ZL.1800/2011) została zawarta w dniu 15 listopada 2011 r. pomiędzy Urzędem (Pracodawcą), reprezentowanym przez p.o. Sekretarza Miasta Płocka, a Andrzejem Nowakowskim - Prezydentem Miasta Płocka (Pracownikiem). Na podstawie tej umowy Miasto finansuje całkowitą opłatę za studia podyplomowe w kwocie 53 628 zł. "Wewnętrzne zlecenie płatności" zostało podpisane przez p.o. Dyrektora Wydziału Organizacji i Procesów Pracy Dorotę Kozanecką oraz Skarbnik Miasta Barbarę Szurgocińską. (dowód: akta kontroli str. 477-493)

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. p.o. Dyrektora Wydziału Organizacji i Procesów Pracy w Urzędzie wyjaśniła m.in.:

"(...). Najistotniejszym warunkiem wpisania na listę słuchaczy, i tym samym przyjęcia na studia podyplomowe było dokonanie wpłaty czesnego za I semestr. Nieuregulowanie należności w terminie wyznaczonym przez uczelnię skutkowałoby nie przyjęciem na studia (...). Istotne postanowienia umowy o kształcenie zostały ustalone w formie ustnej i na tej podstawie, podjęto decyzję o realizacji płatności w drodze wewnętrznego zlecenia płatności. Zlecenie to było równoznaczne z wyrażeniem zgody przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji pracownika w rozumieniu art. 1031 Kodeksu pracy. Następnego dnia (tj. 15 listopada 2011 r.) po otrzymaniu faktury (tj. 14 listopada 2011 r.), ustne postanowienia umowy o kształcenie zostały potwierdzone formą pisemną – umowa Nr 362.WOP.I.ZL.1800/2011. (...)". Skarbnik Miasta wyjaśniła m.in., że "podpis Skarbnika na dowodach księgowych oznacza, iż zobowiązania wynikające z danej operacji mieszczą się w planie finansowym. (...). Z informacji uzyskanych z wydziału merytorycznego wynikało, że wpłata czesnego jest warunkiem umieszczenia Prezydenta Miasta Płocka na liście słuchaczy uczelni, a ponadto, że umowa o kształcenie jest w trakcie sporządzania". (dowód: akta kontroli str. 483-490)

W ocenie NIK wystawienie "Wewnętrznego zlecenia płatności" oraz wydatkowanie na jego podstawie środków powinno być poprzedzone zawarciem umowy, na podstawie której, powinna być wystawiona faktura na Gminę Miasto Płock.

Za stan niepożądany należy uznać występującą w Urzędzie dowolność i uznaniowość w zakresie poziomu finansowania studiów podyplomowych pięciu pracowników, czego przyczyną może być, w ocenie NIK, brak sformalizowanych zasad finansowania udziału pracowników w przedsięwzięciach mających na celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników samorządowych.

Z analizy warunków uczestnictwa pracowników Urzędu w szkoleniach mających na celu podnoszenie poziomu ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych wynika m.in., że Urząd finansuje studia podyplomowe Prezydenta Miasta w 100% (na podstawie umowy Nr 362.WOP.I.ZL.1800/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.), natomiast studia podyplomowe czterech pracowników (M.U., D.K., M.M.-K., E.M.) są finansowane przez Urząd w 50%. Wszystkie umowy dotyczące zasad finansowania studiów podyplomowych tych pracowników zostały zawarte w dniu 2 lipca 2012 r.

Wioletta Kulpa,
Radna Miasta Płocka
AddThis:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dzisiaj imieniny obchodzą
Alan, Bernard, Liwia, Damian
Google +1
Tweetnij nas!
Kanały RSS
Patriotyczna nuta
Play
Radio - TV
  • TV Trwam
  • Radio Maryja
  • Niepoprawne RadioPL
  • Radio Wnet
  • Katolickie Radio Płock
  • Polskie Radio Armii Krajowej "Jutrzenka"
Najnowszy album
· ZO 2016
· Zobacz całą galerie
Losowa fotka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 308
· Najnowszy użytkownik: obogano
Średni ruch dzienny
Odwiedziło ogółem : 25416791
Strona działa od 4197 dni
6055 odwiedzających dziennie
25,416,791 unikalne wizyty